Vergadering Gemeenteraad volgen

De Haagse gemeenteraad vergadert doorgaans om de drie weken op donderdag vanaf 10.00 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal […]

Zomerborrel Zuidwest

De Participatiekeuken Guntersteinweg 377, Den Haag, Zuid Holland

De borrel is bedoeld om verbindingen te leggen en met elkaar te kijken waar we elkaar kunnen (blijven) versterken. Zodat […]

Raadsvergadering 7 juli 2022

Raadzaal, stadhuis Spui 70, Den Haag

Donderdag 7 juli vergadert de gemeenteraad voor de laatste keer voor het zomerreces. Via deze link vindt u de agenda: […]

Start-up Zuidwest

Wil jij jouw ondernemersvaardigheden ontwikkelen en € 1.000 aan investering ontvangen? Kom dan naar deze informatie bijeenkomst!  Startup Zuidwest is […]

Stadsspelen Den Haag

zuiderpark

Stadsspelen Den Haag 2022 Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 vinden de Stadsspelen Den Haag weer plaats in […]

Gemeenteraadsvergadering over coalitieakkoord

Raadzaal, stadhuis Spui 70, Den Haag

Maandag 26 september is de eerste raadsvergadering over het coalitieakkoord van het nieuwe college in Den Haag. Namens Zuidwest zal […]