Een jaar geleden sloten we het “Verbond van Zuidwest” (meer dan 100 bewonersorganisaties, scholen, woningbouwverenigingen, culturele- en sportieve organisaties, kerken en moskeeën en vele anderen) besloten gezamenlijk met de gemeente de schouders te zetten onder een beter Zuidwest.

Vergeet Zuidwest niet
Wat er aan de hand is in Zuidwest, is u bekend. Een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede. Zes op de tien inwoners heeft een chronische ziekte. Kinderen krijgen gemiddeld één schoolniveau lager geadviseerd. Zeventig procent van de woningvoorraad bestaat uit corporatiewoningen uit de jaren ’50 en ’60 waarvan vele in te slechte staat door schimmel en vochtproblemen. Ook op sociale factoren als veiligheidsgevoel, sociale cohesie en verbondenheid scoort Zuidwest slechter dan het Haagse gemiddelde. Door armoede, schooluitval, (jeugd)criminaliteit, (jeugd)werkloosheid, overlast gevende bewoners en ondermijnende criminaliteit gaat de leefbaarheid al jaren achteruit. Wat ooit de droom was van Den Haag: Zuidwest als sociale roltrap naar boven, gaat nu, steeds sneller, nog maar één kant op: naar beneden. De stille getuige van de uitzichtloosheid die vele medebewoners ervaren, is het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nog nooit was de opkomst zo laag. En de Haagse wijk met het laagste opkomstpercentage ligt…, u raadt het al, in Zuidwest.

Zuidwest geen grote uitdaging?!
Alle reden dus om vertrouwen terug te winnen en vaart te maken met de uitvoering! Juist hier zit onze zorg. Ook al komt er wat extra geld van het rijk, helaas heeft het nieuwe kabinet geen nieuwe integrale wijkaanpak gelanceerd. Daarom is nu de gemeente aan zet. Ideeën, plannen en goede wil zijn er volop! In het lijstje “grote uitdagingen in en voor de stad” genoemd door de verkenners Bredenoord en Sneller in hun rapportage over een nieuw College van B&W, wordt Zuidwest Den Haag niet eens genoemd! Zuidwest verdient beter!  In dit manifest vertellen we wat er moet veranderen en hoe u als gemeenteraad daarbij kunt helpen.

Betere samenwerking en regierol gemeente
We hebben in het verbond van Zuidwest afgesproken dat we meer gaan samenwerken, dat wij, bewoners meer zeggenschap krijgen en dat we bereid zijn over onze instellings- of afdelingsgrenzen heen te kijken. Er ligt een mooi programma voor Den Haag Zuidwest met een top tien van prioriteiten. Maar hoe en wanneer mogen wij daarin als bewoners gaan meedoen? De samenwerking moet anders en beter. Doen we dat niet, dan krijgen we wat we altijd al hadden: sectorale, kortdurende projectjes met onvoldoende draagvlak in de wijken. Die regierol, vinden wij, hoort bij de gemeente.

Vertrouwen krijg je door vertrouwen te geven
Het komt te vaak voor dat er goedbedoelde campagnes over ons worden uitgestort, veelal uitgevoerd door externe bureaus met mensen die Den Haag soms nauwelijks kennen. Dit, terwijl er met een goede samenwerking en verbinding met organisaties en bewoners in onze wijken, een veel beter resultaat te behalen valt!  Aan ons zal het niet liggen; Ashana van Bij Betje geeft niet op, Ben Lachhab kookt dat het een lieve lust is, moeders leren fietsen en elkaar kennen bij Fietsen voor moeders, kinderen en jongeren kunnen terecht bij het Eibernest en in de Lief en Leed straatjes zijn de buren begaan met elkaar. Slechts een paar voorbeelden van de veerkracht die wij ook hebben. Vaak is het tegen de verdrukking in werken en ontbreekt voldoende ondersteuning. De meeste initiatieven dienen meerdere doelen en vallen dus onder meerdere gemeentelijke afdelingen. Wij hebben er een dagtaak aan om dan voldoende ondersteuning te vinden. Een prachtig project als “Gewoon sociaal” bijvoorbeeld, dreigt nu verloren te gaan omdat er nergens voldoende geld te vinden is. Herstel van vertrouwen begint met vertrouwen geven. Wij willen graag een rol spelen in de uitvoering, geef ons dat vertrouwen.

Budget voor participatie
We willen af van de projectencarrousel en de verkokerde gemeentelijke werkwijze. Terwijl alle partijen aangeven bewonersbetrokkenheid en participatie heel belangrijk te vinden, en er een grote behoefte is aan versterking in het stadsdeel en meer handjes in de wijken, dreigt juist participatie het ondergeschoven kind te worden omdat er geen specifieke pot geld voor beschikbaar is.

Concrete acties
Het “Verbond van Zuidwest” heeft een mooi programma opgeleverd. De vraag is: wordt het een papieren tijger of de start van een nieuwe samenwerking voor een beter Zuidwest? U speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom vragen wij u om uw invloed te gebruiken om een doorbraak te maken door de volgende zaken op te nemen in uw coalitieakkoord.

1 projectorganisatie
Er komt een gemeentelijke projectorganisatie voor Den Haag Zuidwest, bestaande uit ambtenaren van alle gemeentelijke diensten. Zij worden gedelegeerd naar het stadsdeel en werken daar samen met de bewonersinitiatieven en professionele- en vrijwilligers organisaties aan de opgaven voor Zuidwest.

1 budget
Geld voor initiatieven, programma’s of projecten komt voor een langere tijd beschikbaar in een fonds voor Zuidwest, zonder schotten tussen de verschillende programma’s.

1 raadscommissie Zuidwest
Er komt 1 raadscommissie speciaal voor Zuidwest die ook in Zuidwest gaat vergaderen.

1 budget participatie/ondersteuning bewonersinitiatieven
10% van het beschikbare budget wordt gereserveerd voor het versterken van bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven.